Login·Register
Evo 2017
Tournament
Evo 2017
July 14th-16th 2017Las Vegas, NV
Winners Round 1
TSM ZeRo
bye
Jayy
0
NotLast
2
A
EMG SuperGirlKels
bye
Seagull Joe
bye
DNG Nietono
bye
ImHip
2
C.R.Z
0
B
Mr E
bye
SS
bye
Winners Quarter-Final
TSM ZeRo
2
NotLast
0
C
EMG SuperGirlKels
1
Seagull Joe
2
D
DNG Nietono
2
ImHip
0
E
Mr E
2
SS
0
F
Winners Semi-Final
TSM ZeRo
2
Seagull Joe
0
G
DNG Nietono
0
Mr E
2
H
Winners Final
TSM ZeRo
2
Mr E
0
I
Losers Round 1
Ethene
2
PWNAGEPOLICE
1
L
C.R.Z
2
Chompy
0
M
Aile
2
Tonberry
1
N
Jayy
2
Kidcarl
0
O
Losers Round 2
Ethene
2
Nsm: BIG_AL
1
P
C.R.Z
2
Marathon
0
Q
Aile
2
KENT
0
R
Jayy
8BIT l JamRoc
DQ
S
Losers Round 3
EMG SuperGirlKels
2
Ethene
0
T
NotLast
2
C.R.Z
1
U
SS
2
Aile
0
V
ImHip
2
Jayy
0
W
Losers Round 4
EMG SuperGirlKels
2
NotLast
0
X
SS
2
ImHip
1
Y
Losers Quarter-Final
DNG Nietono
2
EMG SuperGirlKels
0
Z
Seagull Joe
2
SS
0
AA
Losers Semi-Final
DNG Nietono
2
Seagull Joe
1
AB
Progressions
 
Updating...