Login·Register
York Street Battles #52
Tournament
York Street Battles #52
May 27th, 2017NSW, AU
Virtua Fighter 5: Final Showdown
Complete
Displaying 1 - 17 of 17 players
playerwinslossesSet Win %Lost To

1

nullChillChill
Blake Wallis

7

1

87.5%

Eddie Kage

2

nullEddie KageEddie Kage
Eddie Park

4

2

66.67%

Chill
Chill

3

OzHMadeManOzHMadeMan
Luke Habib

3

2

60%

Eddie Kage
Chill

4

nullJihoonJihoon
Jihoon Kwon

3

2

60%

OzH | MadeMan
Chill

5

nullTotoToto
Nima Y

3

2

60%

Eddie Kage
Jihoon

5

OzHJaropOzHJarop

3

2

60%

Jihoon
Chill

7

nullHugoHugo
Hugo Oks

2

2

50%

Chill
Toto

7

nullnalyD]nalyD]
Dylan Berrey

2

2

50%

OzH | MadeMan
OzH | Jarop

9

nullJdJd
Jaydee Viray

1

2

33.33%

Eddie Kage
OzH | Jarop

9

TSFOllyCTSFOllyC
Oliver Cartwright

1

2

33.33%

OzH | MadeMan
Hugo

9

TSFMurixTSFMurix
Max Staples

2

2

50%

Chill
[Dylan

9

OZHpxcOZHpxc
Xharmagne C

2

2

50%

OzH | Jarop
Toto

13

nullazuzuazuzu

0

2

0%

Hugo
TSF | Murix

13

nullYamYam
Vincent Lam

0

2

0%

Toto
Renzokuken

13

OzHGenxaOzHGenxa
Henry Sham

0

2

0%

[Dylan
TSF | OllyC

13

TSFGoatTSFGoat
Luke Garry

0

2

0%

Jihoon
OZH | pxc

17

TSFNyoteraTSFNyotera
Tyrone Holt

0

2

0%

TSF | Murix
OZH | pxc
1
Displaying 1 - 17 of 17 players